Τοποθεσία Συνεδρίου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδός Διογένους 6, Έγκωμη 2404
Λευκωσία, Κύπρος