Υποβολή Εργασιών

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι υποβολές θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας υποβολής του EasyAcademia.org. Για να υποβάλετε εργασία χρειάζεστε πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα. 

Η περιγραφή των πεδίων στη διαδικασία εγγραφής στη πλατφόρμα είναι στην αγγλική γλώσσα αλλά η εισαγωγή των στοιχείων σας μπορεί να γίνει στην ελληνική.

Σημαντικό: Οι επιλογές που κάνετε ή οι πληροφορίες που εισάγετε στα βήματα υποβολής στην πλατφορμα EasyAcademia.org  αποθηκεύονται προσωρινά μόνο. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το τελικό βήμα της σύνοψης (Summary) και πατήστε το κουμπί “submit now“, αλλιώς οι πληροφορίες δεν θα αποθηκευτούν. Μπορείτε πάντα να επισκεφθείτε αργότερα και να ενημερώσετε την υποβολή σας αν χρειαστεί. Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την EasyConferences στο support@easyconferences.org.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής που ακολουθούν παρακάτω.

Όταν είσαστε βέβαιοι ότι το υλικό της εργασίας σας είναι έτοιμο σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες πατήστε το κουμπί «Είσοδος στην πλατφόρμα υποβολής» στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας για να ξεκινήσετε την διαδικασία υποβολής.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) θα πρέπει να αφορά σε θεματολογία συναφή με τον χρόνιο πόνο και  να περιλαμβάνει τα πιο κάτω με έντονη γραφή (bold):

 • Εισαγωγή
 • Σκοπός
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
 • Λέξεις κλειδιά
 • Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις συμπεριλαμβανομένου του τίτλου και των λέξεων κλειδιά.
 • Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 12 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση.
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.
 • Ακολούθως να αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων (όνομα ολογράφως και ακολούθως το επώνυμο) με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους. H οργανωτική επιτροπή είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στην ηλεκτρονική διεύθυνση mecharalambous@ns.moh.gov.cy. Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 29η Φεβρουαρίου 2024 31η Μαρτίου 2024.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

H επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, θεσμοθέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση τριών εργασιών, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • πρωτότυπης ερευνητικής Εργασίας
 • πρωτότυπης βιβλιογραφικής ανασκόπησης
 • πρωτότυπης εργασίας φοιτητών

Προϋποθέσεις

 • Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό ή να ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία
 • Η καινοτομία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε
 • Διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων και όφελος στον τομέα της υγείας.

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη επιτροπή βράβευσης εργασιών και θα βαθμολογηθούν με τη χρήση κλίμακας αξιολόγησης. Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου.